Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

การดำเนินการให้บริการเเผนกวีซ่าอีกครั้ง

ตั้งเเต่วันที่15 กรกฎาคมเป็นต้นไป ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าวีเอฟเอส (https://visa.vfsglobal.com/tha/en/ita/)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/informazioni_e_servizi/visti/

ขอเรียนเเจ้งว่า เนื่องจากยังมีข้อห้ามการทำการบินตามตารางขาเข้าในประเทศไทย ซึ่งมีผลขณะนี้จนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ รวมถึงมาตราการการเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ยังมีผลบังคับใช้อย่างไม่มีกำหนด จึงเเนะนำให้เลื่อนการยื่นคำขอวีซ่า จนกว่าทางหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้ยืนยันว่ามีการเเก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำขอวีซ่าระยะสั้นที่มีกำหนดเที่ยวบินขากลับก่อนวันที่30กันยายน อาจมีผลให้ปฎิเสธวีซ่าเนื่องจาก ยังคงมีความไม่เเน่นอนของเที่ยวบินขากลับเข้ามาในประเทศ

อย่างไรก็ตาม มาตรการการกักตัว14 วัน ทั้งในประเทศไทยและประเทศอิตาลี ยังกำหนดให้ปฏิบัติขณะที่เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ