Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

เรือลาดตระเวน “ฟรานเชสโก โมโรซินี” ในประเทศไทย – การเยี่ยมชมทั่วไป (๑๘ พ.ค. ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

เรือลาดตระเวนของกองทัพเรืออิตาลี “ฟรานเชสโก โมโรซินี” จะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือสัตหีบ (ชลบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในอินโดแปซิฟิกและตะวันออกไกลที่กำลังดำเนินอยู่

ชาวอิตาลีและประชาชนในท้องถิ่นทุกท่านสามารถเยี่ยมชมหน่วยนาวิกโยธินที่อายุน้อยที่สุดของอิตาลี ซึ่งเป็นเรือธงของกองทัพเรืออิตาลีในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. (ท่าเรือจุกเสม็ด).

หากท่านสนใจเยี่ยมชมเรือ โปรดส่งอีเมลไปที่ commerciale.bangkok@esteri.it ภายในเที่ยงวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม โดยระบุชื่อนามสกุลของท่านและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประจำตัว (ซึ่งต้องแสดงก่อนเข้าเยี่มชม).

เรือ“ฟรานเชสโก โมโรซินี” เป็นเรือลาดตระเวนอเนกประสงค์นอกชายฝั่งลำที่สองจากทั้งหมดเจ็ดลำ ซึ่งสร้างขึ้นในอิตาลี ที่อู่ต่อเรือ Riva Trigoso และ Muggiano ของ Fincantieri ทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการต่ออายุสายปฏิบัติการของหน่วยนาวิกโยธินของกองทัพเรือ เป็นเรือที่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติการสูง ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจทั้งทางทหารและป้องกันพลเรือน