Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

ประกาศสอบแข่งขันเข้าทำงานที่สถานทูตอิตาลี ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านพาณิชย์ และผู้ช่วยฝ่ายบริหาร (หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๒๐ สิงหาคม ศกนี้)

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประกาศสอบแข่งขันสำหรับตำแหน่งงานต่อไปนี้ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ
– ผู้ประสานงาน ด้านพาณิชย์
– ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๐ สิงหาคม ศกนี้ ผู้สมัครต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย ๒ ปี มีความรู้ความสามารถพูดภาษาอิตาเลียน และภาษาไทยได้ดี
สถานทูตฯ จะแจ้งกำหนดวันสอบให้กับผู้สมัคร ภายหลังที่วันหมดเขตรับสมัครสิ้นสุดลง ซึ่งกำหนดสอบน่าจะเป็นเวลาประมาณกลางเดือนกันยายน หลักฐานการสมัครและรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ในลิงค์ด้านล่าง
หากท่านประสงค์จะสมัครงานทั้งสองตำแหน่ง กรุณาส่งใบสมัคร ๒ ใบแยกกัน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลย์มาที่ ambasciata.bangkok@esteri.it

Bando Collaboratore Commerciale

Bando Assistente Amministrativo

Per scaricare il facsimile del modulo di domanda clicca qui