Ambasciata d'Italia - Bangkok

ข่าว และงานแถลงข่าว

Cambogia: possibilità di ingresso nel Paese per i cittadini italiani
Cambogia: possibilità di ingresso nel Paese per i cittadini italiani07/10/2020

Le Autorita’ cambogiane hanno confermato che e’ ora consentito, per i cittadini italiani, fare ingresso nel Paese. Si puo’ entrare in Cambogia se muniti di visto, che puo’ essere richiesto esclusivamente presso le Ambasciate del Regno di Cambogia. Nel caso dell’Italia, e’ competente l...

Read more
ฤดูร้อน ในเทศกาลอิตาเลียน
ฤดูร้อน ในเทศกาลอิตาเลียน06/22/2020

วันที่ ๒๑ มิถุนายน กับคอนเสริตเปิดเทศกาลราเวนน่าเฟสติวัล โดยมี มาเอสโตร ริคคาร์โด มูติ เป็นผู้อำนวยเพลง ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของฤดูร้อนกับเทศกาลอิตาเลียนแล้ว ในเทศกาลนี้...

Read more
คู่มือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวในประเทศอิตาลี
คู่มือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวในประเทศอิตาลี06/22/2020

เพือเตรียมการเปิดพรมแดนขึ้นอีกครั้งในอนาคต กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของอิตาลี โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางกับผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละแคว้น...

Read more
Volo charter di rimpatrio da Cambogia e Laos: aggiornamento
Volo charter di rimpatrio da Cambogia e Laos: aggiornamento06/04/2020

Si informa che il gruppo Envoy ha fornito le seguenti, ulteriori indicazioni sul volo charter in corso di organizzazione da Cambogia e Laos: - Il volo, da 241 posti, partira’ da Phnom Penh, fara’ scalo a Vientiane e arrivera’ a Francoforte (Germania). Non e’ piu’ previsto l’arrivo ad Am...

Read more
newitalianbooks.it ช่องทางและเครื่องมือทางระบบดิจิตัล รูปแบบใหม่ในการเผยแพร่หนังสือภาษาอิตาเลียนในต่างประเทศ
newitalianbooks.it ช่องทางและเครื่องมือทางระบบดิจิตัล รูปแบบใหม่ในการเผยแพร่หนังสือภาษาอิตาเลียนในต่างประเทศ06/02/2020

วันที่ ๑๑ มิถุนายน เวลา ๑๑.๓๐ น. (เวลาในกรุงเทพฯ ๑๖.๓๐ น.) จะมีการประชาสัมพันธ์แนะนำเว็บไซท์ www.newitalianbooks.it ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มใหม่...

Read more
ความคืบหน้าในการให้บริการงานด้านกงสุล
ความคืบหน้าในการให้บริการงานด้านกงสุล05/28/2020

ขอแจ้งให้ชาวอิตาเลียนทุกท่านทราบว่า ท่านสามารถจองเวลาเข้ามาทำธุรกรรมต่างๆ ด้านกงสุล ได้แล้ว เพื่อสุขอนามัยสาธารณะ...

Read more