Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

faq visa

คำถามที่พบบ่อย

ขอต้อนรับคุณเข้าสู่หน้า “คำถามที่พบบ่อย”  ที่รวบรวมคำถามต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภท ซึ่งพบได้บ่อย หากคุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการทราบ กรุณาส่งคำถามของคุณมาทางอีเมล์ที่ visa.ambbang@esteri.it

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่า
วีซ่าธุรกิจ
วีซ่าทำงานประเภทลูกจ้าง
วีซ่านักเรียน
วีซ่าเพื่อกลับเข้าประเทศอิตาลีอีกครั้ง (re-entry visa)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่า

 

ฉันจะยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ไหน

คุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องวีซ่า – Joint Visa Application Center (JVAC) ที่ดำเนินการโดยบริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 อาคารจามจุรีสแควร์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

email: info.itth@vfshelpline.com

รายละเอียดเกี่ยวกับการจองคิวนัดเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถดูได้จาก

http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/italian/

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคำร้องขอวีซ่าเป็นอำนาจหน้าที ของแผนกวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี เท่านั้น

ท่านสามารถทำนัดเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่แผนกวีซาของสถานทูตอิตาลีได้    เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าเป็นสมาชิกครอบครัวของบุคคลสัญชาติอิตาเลียน กรณีอื่นๆนอกจากนี้ ต้องจองคิวนัดกับบริษัทวีเอสเอฟ

ฉันสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ล่วงหน้าเป็นเวลาเท่าไหร่ก่อนการเดินทาง

 

ก่อนได้ไม่มากกว่าหกเดือนนับจากวันเริ่มการเดินทาง ( ยกเว้นวีซ่าลูกเรือทางทะเล สามารถยื่นวีซ่าได้ถึงเก้าเดือนก่อนการเดินทาง) ยกตัวอย่างเช่น ถ้าตัดสินใจเดินทางเดือนกันยายน ไม่สามารถขอวีซ่าได้ก่อนเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามแนะนำ ให้ขอวีซ่าอย่างน้อยสามสัปดาห์ก่อนการเดินทาง

ฉันเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ฉันจะสามารถขอวีซ่าที่ประเทศไทย แทนที่จะเดินทางกลับไปขอที่ประเทศของตัวเองได้ไหม

ได้  โดยยื่นหนังสือรับรองการมีถิ่นพำนักในประเทศไทย หรือ ใบอนุญาตทำงาน

เพื่อการตรวจสอบถิ่นพำนัก สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม (เช่น สัญญาว่าจ้างงาน หลักฐานความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์)

ฉันได้รับวีซ่าเชงเกนประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง ซึ่งขณะนี้วีซ่าใกล้จะหมดอายุ ฉันสามารถไปยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ล่วงหน้าได้หรือไม่

ได้ แต่วีซ่าใหม่จะเริ่มมีผลใช้ได้จากหลังจากวันที่วีซ่าก่อนหน้านี้หมดอายุลงเท่านั้น

วันหมดอายุของวีซ่าดูได้จากที่ไหน

วีซ่าที่ออกให้จะมีข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสองส่วนคือ วันที่วีซ่าหมดอายุ (เช่น วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๐๒๐) และ จำนวนวันที่อนุญาตให้พักอยู่ได้ (เช่น ๑๐ วัน) ผู้ขอวีซ่าจะต้องออกจากเขตเชงเกนภายในวันที่วีซ่าหมดอายุ โดยไม่พักอยู่เกินกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้

ฉันจะมาสัมภาษณ์พร้อมกับสมาชิกครอบครัวและเพื่อนได้หรือไม่

ผู้ขอวีซ่าต้องมาแสดงตนในการสัมภาษณ์เพียงคนเดียว ยกเว้นในกรณีที่เป็นเด็กผู้เยาว์ ผู้สูงอายุเกินกว่า ๖๕ ปี และผู้ค้ำประกัน/รับรอง

 

 

 

ฉันควรติดต่อกับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือ บริษัทที่ให้คำปรึกษา     เพื่อช่วยฉันในการขอวีซ่าหรือไม่

ไม่ต้อง โปรดอย่าเชื่อถือใครก็ตามที่สัญญาว่าจะอำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้รับวีซ่า ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถรับรองว่าจะออกวีซ่าให้คุณได้

ฉันได้ยินมาว่า จะดีกว่าถ้าแจ้งว่าเดินทางไปเพื่อธุรกิจ แทนที่จะไปเพื่อการท่องเที่ยว หรือไปเยี่ยมญาติ จริงหรือไม่

ไม่จริง เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาจากการที่ผู้ขอวีซ่าจงใจที่จะหลอกลวงเจ้าหน้าที่ในระหว่างการสัมภาษณ์ ในกรณีเช่นนี้ จึงไม่อาจเชื่อว่าคำพูดในเรื่องอื่นๆที่ให้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่านั้นเป็นความจริง การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจะเป็นเหตุผลในการปฏิเสธวีซ่าได้

จากการที่ผู้ขอวีซ่าไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงหรือ ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน จะมีผลอย่างไร

การกระทำดังกล่าว เป็นการเสี่ยงมาก เพราะผู้ขอวีซ่าที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถูกปฏิเสธ คำร้องขอวีซ่า ข้อมูลที่ให้มานั้นจะถูกตรวจสอบว่าตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ ผู้ที่ยื่นเอกสารปลอมจะถูกแจ้งความดำเนินคดีต่อหน่วยงานยุติธรรมที่ประเทศอิตาลี

วีซ่าธุรกิจ

ฉันเดินทางไปอิตาลีเพื่อธุรกิจบ่อยๆ จึงอยากขอวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง และอายุวีซ่า ๑ ปี ฉันต้องทำประกันการเดินทางที่มีอายุ ๑ ปีด้วยหรือไม่

ขอแนะนำให้ทำกรมธรรม์ที่มีผลใช้ได้ ๑ ปี เนื่องจากว่า เป็นข้อบังคับที่จะต้องมีประกันในแต่ละครั้งที่มีการเดินทาง

บริษัทที่อิตาลีได้เชิญฉันให้เดินทางไปอิตาลี ๑๐ วัน หลังจากนั้นฉันจะเดินทางต่อไปประชุมที่กรุงปรากอีก ๓ วัน ฉันจะได้รับวีซ่าเชงเกนที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางทั้งสองประเทศทั้งที่อิตาลีและที่ สาธารณรัฐเชค หรือไม่

ได้ อย่างไรก็ดี คุณจะต้องแสดงหลักฐานจดหมายเชิญจากประเทศสาธารณรัฐเชค หรือหนังสือรับรองจากบริษัทอิตาเลียนที่ระบุว่าคุณจะเดินทางต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐเชค เหตุผลในการเดินทาง และโรงแรมที่จะเข้าพัก

ฉันจะเดินทางไปอิตาลีเป็นเวลา ๑๐ วันเพื่อเข้าฝึกอบรม ณ บริษัทแห่งหนึ่งที่เมืองมิลาน ก่อนจะเดินทางกลับเมืองไทย ฉันอยากเดินทางไปท่องเที่ยวที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเป็นเวลา ๓ วัน ฉันจะต้องขอวีซ่าประเภทธุรกิจหรือท่องเที่ยว

คุณสามารถขอวีซ่าธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องแสดงหลักฐานด้านการเงินทีเพียงพอ รวมถึงหลักฐานการจองโรงแรมที่พักที่กรุงเวียนนาด้วย

 

วีซ่าทำงานประเภทลูกจ้าง

ฉันจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อยื่นคำร้องขอหนังสืออนุญาตให้ทำงานได้ในประเทศอิตาลี

คำร้องนั้นจะต้องยื่นโดยนายจ้างชาวอิตาเลียนหรือนายจ้างชาวต่างชาติที่อิตาลีเท่านั้น โดยยื่นเรื่องต่อศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวสำหรับคนเข้าเมืองที่มีหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว

วีซ่านักเรียน

ฉันต้องการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของอิตาลี ฉันจะหาข้อมูลได้ที่ไหน ต้องแสดงเอกสารอะไรบ้างเพื่อขอวีซ่า และจะได้วีซ่าที่มีอายุใช้ได้นานเท่าไร

ในเวปไซต์ Universitaly

จะมีข้อมูลสำหรับการสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในอิตาลี การขอวีว่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการลงทะเบียนสมัครเรียนล่วงหน้า วีซ่าที่ออกให้จะมีอายุใช้ได้ตามที่กำหนดไว้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไปจากปีที่ลงทะเบียนเข้าเรียน และทางสถานีตำรวจในท้องที่นั้นๆ จะเป็นฝ่ายต่ออายุใบอนุญาตให้พำนักให้ตามความเหมาะสม เมื่อนักเรียนสอบผ่านได้ตามที่กำหนด

วีซ่าขอกลับเข้าไปใหม่ (Re-entry)

ฉันมีใบอนุญาตให้พำนักที่อิตาลีที่ยังไม่หมดอายุ ถ้าเดินทางไปประเทศไทยช่วงสั้นๆ และต้องการจะกลับมาที่อิตาลีใหม่ ฉันต้องขอวีซ่าเพื่อกลับเข้าไปใหม่หรือไม่

ไม่ต้อง หากใบอนุญาตให้พำนักที่อิตาลียังมีอายุใช้ได้อยู่ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อกลับเข้าไปอิตาลีอีก เพียงแสดงหนังสือเดินทางและใบอนุญาติให้พำนัก แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เท่านั้น

ฉันยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตให้พำนัก ผ่านทางไปรษณีย์อิตาเลียน (Poste Italiane) แต่ยังไม่ได้รับคำตอบกลับ ในระหว่างนั้นฉันได้เดินทางกลับประเทศไทย ฉันจะต้องทำอย่างใรในการกลับไปที่อิตาลี

หากมีใบเสร็จการต่ออายุใบอนุญาตให้พำนัก คุณสามารถกลับเข้าอิตาลีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ากลับเข้าไปใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า

  1. ต้องไม่เป็นการเดินทางผ่านประเทศอื่นในเขตเชงเกน
  2. ต้องแสดงหลักฐาน แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของอิตาลี ได้แก่ ใบเสร็จการต่อใบอนุญาตที่มีตราประทับของไปรษณีย์อิตาเลียน  หนังสือเดินทาง (ที่มีวีซ่าที่ได้รับก่อนหน้านี) และสำเนาใบอนุญาตให้พำนักที่หมดอายุ

ใบอนุญาตให้พำนักเพื่อการทำงานประเภทลูกจ้างของฉันหมดอายุลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากที่ฉันกลับมาประเทศไทยชั่วคราว อีก ๒ สัปดาห์ ฉันจะต้องเดินทางกลับไปทำงานต่อที่อิตาลี ฉันจะขอวีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าไปใหม่ (re-entry visa)ได้หรือไม่

ได้

ฉันทำใบอนุญาตให้พำนักในอิตาลีหายที่เมืองไทย ฉันต้องทำอย่างไรดี

คุณต้องไปยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อกลับเข้าไปใหม่ (re-entry visa) ที่สถานทูตอิตาลีในประเทศไทย โดยมีหลักฐาน การแจ้งความเอกสารหาย/ถูกขโมย ที่ทางสถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุออกให้ ซึ่งได้รับการรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้ว

 

หากไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ กรุณาส่งคำถามของท่านมาทางอีเมล์ bangkok.visti@esteri.it