This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Studi

 

Studi

การศึกษา

แผนกวัฒนธรรมมีหน้าที่ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่ประเทศอิตาลี รวมถึงการออกใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา ทั้งระดับประถม และ มัธยม มหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นในการนำไปเทียบวุฒิเพื่อการศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี รวมถึงช่วยผู้ที่สนใจในการการติดต่อสมัครเรียน และการขอรับทุนการศึกษาประจำปี


18