This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

การประกวดงานด้านวรรณกรรม

Date:

02/15/2019


การประกวดงานด้านวรรณกรรม

สถานทูตอิตาลีได้จัดให้มีการประกวดงานด้านวรรณกรรม สำหรับ เรื่องสั้นขนาดสั้น ที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน
ในหัวข้อเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความเกี่ยวพันกันของวัฒนธรรมตะวันออก กับวัฒนธรรมตะวันตก
เรื่องสั้นที่ชนะการประกวดจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม และนำเสนอสู่สาธารณะในเดือนตุลาคม ระหว่างเทศกาลสัปดาห์ภาษาอิตาเลียนในโลก
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของสถานทูตฯ
หมดเขตส่งผลงาน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ศกนี้
หมายเหตุ รับผลงานทั้งภาษาอิตาเลียน อังกฤษ และภาษาไทย


569